Projeler

Projeler

Gilles

Hemen hemen bütün kültürlerde doğanın uyanarak ilkbaharın gelişi bayram havasında değişik törenlerle kutlanır. Anadolu, Orta Asya ve Türk Cumhuriyetlerinde Nevruz, Valonya’da Gilles karnavalı bunun en büyük örnekleridir.
 

İpekböceğinin Öyküsü- The Story of Silkworm

M.Ö. 6000 yıllarında Hindistan’da ipekböceği yetiştiriciliği yapıldığı ve bundan 3000 yıl sonra Hint Kralı’nın İran Hükümdarına ipek dokuma gönderdiği söylenmesine rağmen; Konfüçyüs’ün anlattığı en yaygın hikâyeye göre m.ö. 2640 yılında, Çin İmparatoru Hoangti, saray bahçesinde bir tırtılın dut yaprağı yediğini ve koza ördüğünü görür. Kraliçe Xi Ling Shi’ye çay fincanına düşerek yumuşayan kozadan ipek ipliğinin elde edilebileceğini gözlemler ve böylece ipeğin günümüze kadar devam eden müthiş serüveni başlar.

 

Kocerler

ANADOLU’DA GÖÇER AŞİRETLER: KOÇERLER

“Koçer” kelime olarak “göçer, göç eden” anlamındadır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yaşayan ve sayıları birkaç yüz bin olan Koçerler genellikle hayvancılık ile geçimlerini sağlayan aşiretlerdir.

 

Siirt

İşim nedeniyle 2008-2009 yıllarında Siirt’te 1.5 sene yaşadım. İş dışında zamanımın büyük bir kısmı yerel yaşamı keşfetmekle geçti. Aradan geçen uzun zamana karşı hala devam eden dostlukların ve anıların bir kısmı burada paylaştıklarım.

 

Dalmak Özgürlüktür

Genel bir tanımlama ile, doğuştan ya da sonradan edinilen hastalıklar nedeniyle vücut fonksiyonlarını gerçekleştiremeyen kişiler engelli olarak tarif edilmektedir. Ülkemizde yaklaşık 8.500.000 kişinin engelli olduğu bildirilmektedir.


 

Gel

Türk tasavvufunun en büyük ismi olan Hz. Mevlâna sonsuz hoşgörüsü, alçakgönüllülüğü ve insana değer veren kişiliği ile yüzyıllardır sevgi ve barışın sembolü olmuştur. Ayrıca tasavvufu müzik, şiir, semâ ile birleştirmesi onun sanata verdiği önemi de ortaya koymaktadır.

 

Yağlı Güreşler

Güreş biz Türklerin ata sporlarındandır. Yaklaşık olarak mö 4ncü yy dan beri yapıldığı bilinmektedir. Doğa ile iç içe olan ve kuvvetin önemli olduğu bu göçebe yaşam şeklinde hemen hemen her fırsatta güreş düzenlenmiştir.

 

Deve Güreşleri

Deve güreşleri, öğrendiğim kadarı ile sadece ülkemizde, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgesinin bir kısmında yıllardan beri şenlik havasında yapılan bir eğlencedir. Onların hayatında deve güreşleri oldukça önemli bir yer işgal etmektedir. Neredeyse günlük işlerinin planlamasını bile buna göre yapmaktalar.

 

El Emeği Göz Nuru

Bazen geçmişte yaşadığımız, uzun süredir görmediğimiz, ancak bir yerlerde tekrar gördüğümüzde hoş duygular hissettiğimiz, ancak ne yazık ki giderek kaybolmaya yüz tutan değerler vardır.